Klubaktiviteter

 Aktivitet Beskrivelse Dato
 Gymnastik Mulighed for at deltage hos atletikforeningen på Ellemarksskolen. Kr. 20/gang.  Hver mandag
kl. 18-19
 Vinterkøreplan Overgang til vinterkøreplan. Træning søndage kl. 9.30. 27. oktober 2019
 Klubfest Afslutningsfest kl. 18.00 i klubhuset.
Mere info senere…
16. november 2019
 Juleafslutning Cykeltur på ca. 1½ time.  Derefter gløgg og æbleskiver i klubhuset. Start fra klubhuset kl. 9.30 1. december
2019
 Klubtræf Udgår i vintersæsonen 2019 / 2020 pga. samarbejdet med KCM.  
 Generalforsamling Ordinær. Dagsorden iflg. vedtægter. Indkaldelse udsendes pr. mail 15. januar 2020 kl. 19.00
 Bowling 55 min. bowling fra kl. 17.30. Efterfølgende spisning med to retter. Egenbetaling kr. 150,-. Tilmeldning kan ske allerede nu til Ole. 24. februar 2020
 Fastelavn Cykletur fra kl. 9.30, derefter tøndeslagning på cykel ca. kl. 11. Derefter cacao og boller. Man er velkommen, selvom man ikke har cyklet. 23. marts 2020
 Sæsonstart

Nærmere information følger… 

(Husk der skiftes til sommertid i denne weekend!) 

29. marts 2020 kl. 09.00
 Klubtur Vemmetofte. Jan står for depot.  14. april 2019 kl. 09.00
 Udlandstur Harzen-tur. Hotel i bjergene. Harald laver program. Maj 2020
 Tøserunden Vi skal passe depot og vise vej, så vi skal bruge cirka 20 hjælpere. Reservér dagen! TBA
Udlandstur Hallandsåsen. Ole arrangerer. 
Nærmere info følger senere.
Juli 2020
 Rishøjløbet Vort eget motionsløb. Vi skal bruge 25 – 30 hjælpere. Reservér dagen! TBA
 Cykelløb ”Alpe-tramp”.
4 ruter: 65, 80, 140 og 170 km (1600 hm) 
Mere information senere.
6. oktober 2019