Nyheder, kommende og aktuelle aktiviteter

Generalforsamling

Onsdag d. 12. januar 2022 afholdes ordinær generalforsamling. 
Ønsker til emner på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde i forhold til de gældende vedtægter.
Generalforsamlingen finder sted i klubhuset.

-bestyrelsen.


Årets rytter 2021

Hvem gemmer sig bag årets helt store hæder?

Se mere her.

-Gerner.


 

 

Kontingent for 2021

Bestyrelsen har talt sammen, og vi er alle enige om et uændret kontingent på kr. 300,00 for 2021. Dog med forbehold for eventuelle ændringer på kommende generalforsamling. Dette bedes indbetalt til foreningens kontonr. 6140-0004213664, som vi gerne ser at I anvender, da det er nemmere at håndtere for kassereren. Alternativt kan I anvende mobilpay på nummer 610498, og når I anvender denne, vil det være rigtig dejligt, at I skriver, hvad I betaler for. Også når det er drikkevarer og cykelslanger.