Årets rytter

Poul Lendal – Årets rytter 2023
Anker Hansen – Årets rytter 2022
Anker Hansen – Årets rytter 2022
Frank
Frank Normann Hansen – Årets rytter 2021
Ellen Margrethe Nielsen – Årets rytter 2020
Jan Kirkegaard Jensen – Årets rytter 2019
Kurt Jørgensen – Årets rytter 2018
Harald Reutin – Årets rytter 2017
Årets rytter 2016
Niels Pedersen – Årets rytter 2016
Årets rytter 2015
Jesper Andersen – Årets rytter 2015
Årets rytter 2014
Billy Rasmussen – Årets rytter 2014
Årets rytter 2013
Per Rosenkilde – Årets rytter 2013
Årets rytter 2012
Ole Nielsen – Årets rytter 2012
Årets rytter 2011
Gerner Lundby Jensen – Årets rytter 2011