Nyheder, kommende og aktuelle aktiviteter

Generalforsamling

Med henvisning til den tidligere udskudte G.F. fra januar 2021, indkalder bestyrelsen nu til ordinær generalforsamling onsdag d. 9/6-2021 kl. 19:00.

Coronarestriktionerne er blevet lempet, og det er nu muligt at samles i lidt større indendørs-forsamlinger. Hovedparten af klubbens medlemmer bør på nuværende tidspunkt være vaccinerede, men vi opfordrer stadig, at dem som ikke er, får taget taget en frisk test inden mødet.

-Niels Kyed.


Holdsport 2021

Så er der atter mulighed for at tilmelde sig træning via holdsport.dk. Beklager ventetiden.


Forårsnyt fra bestyrelsen

Nu må vi gerne udøve udendørssport med op til 50 deltagere. Vi skal dog stadig holde tilpas afstand, holde en god håndhygiejne og afspritte hænderne . Kort sagt skal vi stadig være påpasselige.
Ophold i klubhuset er stadig et no-go.  Drikke og spiselige sager må kun nydes udendørs.
 
  • Sæsonstart 28. Marts 2021
  • Alle søndage fra klubhuset Kl. 9.00
  • Hver tirsdag og torsdag fra klubhuset kl. 18
  • Hvis tirsdage eller torsdage falder på en helligdag, er det fra kl. 9.00
  • Formiddagstræningen tirsdage og fredage kl. 9.30
  • Træningsvarigheden er ca. 2,5 til 3 timer
  • Husk på søndag, d. 28.marts er der start på sommertid. 
 

Generalforsamling

Som udmeldt omkring nytår forventer vi at afholde en generalforsamling senere, når vi kan få mulighed for det. I mellemtiden er der blevet lavet et regnskab for 2020, som er vedlagt her. Forventeligt blev det et underskud pga. manglende indtægter, dog kun på ca. kr. 6.700. Det kunne have været noget større, hvis ikke Per Nørholm fra SuperBrugsen Ølsemagle var kommet med et sponsorbidrag på kr. 5.000, så et stort tak for det.


Kontingent for 2021

Bestyrelsen har talt sammen, og vi er alle enige om et uændret kontingent på kr. 300,00 for 2021. Dog med forbehold for eventuelle ændringer på kommende generalforsamling. Dette bedes indbetalt til foreningens kontonr. 6140-0004213664, som vi gerne ser at I anvender, da det er nemmere at håndtere for kassereren. Alternativt kan I anvende mobilpay på nummer 610498, og når I anvender denne, vil det være rigtig dejligt, at I skriver, hvad I betaler for. Også når det er drikkevarer og cykelslanger.


Medlemmer

2020 har desværre været et hårdt år for Ølsemagle Motion, da 11 medlemmer har valgt ikke at gentegne medlemskab, men vi har dog fået 4 nye, så nettoafgangen er 7.
46 medlemmer var vi ultimo 2020, og en medlemsliste over disse er vedlagt. Bestyrelsen håber, at I alle gentegner medlemskab for 2021.


Kommende arrangementer

Bestyrelsen har netop sagt ja til at være hjælpere ved Tøserunden, som er udskudt i år til d. 14. august, så sæt allerede nu kryds ud for den dato. En dato for Rishøjløbet kunne være d. 1/8 eller d. 8/8, men der ligger endnu ikke noget fast.
Men ellers håber vi, at regeringen snart vil åbne op igen, og så vender vi stærkt tilbage med forhåbentlig en dato for generalforsamling, samt et Klubinfo. 1 for første halvår af 2021.