Klubture til udlandet

  • Træningstur til Harzen (Tyskland)

Maj. Tilmelding: Harald.

  • Hallandsåsen (Sverige)

Søndag i juli. Tilmelding til Ole.