Bestyrelse

Formanden
Jan Kirkegaard Jensen
2894 5200
Næstformand
Søren Danlelev
2324 7324
Kasserer
Niels Kyed
2020 0816
Sekretær
Harald Reutin
4096 5771
Bestyrelsesmedlem
Frank Normann Hansen
3012 4883
Bestyrelsesmedlem
Kurt Jørgensen
2148 8460